National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us About NL Basic documents Membership of the NL and its specialists in national and international organizations and institutions

Membership of the NL and its specialists in national and international organizations and institutions

International Institutional Membership

Organisation

Area of cooperation

Contact person

IFLA - International Federation of  Library Associations and Institutions National Libraries Ing. Tomáš Böhm (l. 262)
Classification and Indexing Section Mgr. Marie Balíková (l. 352)
IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres International Inventory of Musical Sources (RISM)

Mgr.Zuzana Petrášková (l. 129, 255)

LIBER - Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche

Association - representing and promoting the interests of research libraries of Europe

Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)

Expert Group of European Manuscript Librarians

PhDr. Zdeněk Uhlíř (l. 283)

CENL - Conference of European National Librarians

Foundation aiming increase and reinforce the role of national libraries in Europe

Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

CDNL - Conference of Directors of National Libraries

Association of chief executives of national libraries – promoting common interest to national libraries worldwide

Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

TEL - The European Library - Evropská knihovna Evropská knihovna

Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)

Contact Group

Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)

ISBN - International ISBN Agency přidělování čísel ISBN

Mgr. Antonín Jeřábek (l. 306)

ISMN - Internationale ISMN-Agentur e.V. přidělování čísel ISMN

Mgr. Antonín Jeřábek (l. 306)

TEI Consortium

Text Encoding Initiative

Mgr. Jindřich Marek (l. 133)

EROMM - European Register of Microform Masters

podpora ochranného reformátování - zejména mikrofilmování, ale rovněž i digitalizace, evidence bibliografických záznamů o reformátovaných dokumentech, výměna a zpřístupňování reformátovaných titulů, koordinace reformátování

Mgr. Tomáš Foltýn (l. 521)

NAPLE - National Authorities on Public Libraries in Europe

spolupráce metodických center pro veřejné knihovny v Evropě

Mgr. Eva Bartůňková (l. 341)

IGELU - The International Group of Ex Libris Users Aleph - implementace

Radovan Záhořík (l. 385, 171)

CERL - Consortium of European Research Libraries (associované členství - associated membership)

The Hand Press Book Database
CERL - info HPB - info Thesaurus
Manuscript Working Group

PhDr. Zdeněk Uhlíř (l. 283)

UDCC - UDC Consorcium

Exekutivní výbor UDC, cíl činnosti: rozvoj a šíření klasifikačního systému MDT na národní a mezinárodní úrovni

Mgr. Marie Balíková (l. 352)

ASEEES - Association for of Slavic, East European and Eurasian Studies

non-profit organization dedicated to knowledge about the former Soviet Union and countries of Central and Eastern Europe

PhDr. Lukáš Babka (l. 354)

IIPC - International Internet Preservation Consortium

The mission of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) is to acquire, preserve and make accessible knowledge and information from the Internet for future generations everywhere.

RNDr. Tomáš Svoboda (l. 126)

VIAF - Virtual International Authority File

spolupráce  na vytváření mezinárodního souboru autorit

Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)

ICOM - International Council of Museums

BcA. Jana Dřevíkovská (CDH l. 232,331)

IADA

Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikreatauratoren

Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 102)

AIC

The American Institute for Conservation

Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 102)

National and International Institutional Membership: access to electronic information resources

Konsorcium Anopress Využívání elektronických informačních zdrojů - Mediální databáze (plné texty českých novin a časopisů) PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium ASPI Databáze ASPI (právní informace ČR)
Konsorcium EBSCO
(projekt INFOZ VZ09006)
Databáze EBSCO (multioborový informační zdroj) PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium WoK
(projekt INFOZ)
Databáze Web of Knowledge (obsahuje Web of Science, Journal Citation Reports a ISI Proceedings) PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu (projekt INFOZ) Databáze Literature Online a Literature Resource center PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium NATUR-AGRO
(projekt INFOZ)
Databáze Biological Abstracts, ESPM, GeoScience Word, Georef, Geobase PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium Springer LINK
(projekt INFOZ)
Databáze odborných časopisů nakladatelství Springer PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium Science Direct
(projekt INFOZ)
Databáze odborných časopisů nakladatelství Elsevier Science PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium EZB Elektronická knihovna odborných časopisů Mgr. Karolína Košťálová (l.161),
PhDr. Petra Šťastná (l. 391)
Konsorcium OCLC
(projekt INFOZ VZ09006)
Zpřístupnění služby OCLC FirstSearch PhDr. Hanuš Hemola (l. 209)
Konsorcium hudebních zdrojů
(projekt INFOZ VZ09006)
Zpřístupnění hudebních zdrojů (International Index to Music Periodicals Full Text, ISTOR Music Collection, Music Online, RIPM Online Archive of Music Periodicals) Mgr. Václav Kapsa, PhD. (l. 255)
Konsorcium knihovnických zdrojů
(projekt INFOZ VZ09006)
Zpřístupnění knihovnických zdrojů (LISA, LISTA CASC) Mgr. Eva Bartůňková (l. 341)

Konsorcium center mezinárodních meziknihovních služeb
(projekt INFOZ VZ09006)

Podpora sféry VVI dotovaným nákupem IFLA Vouchers PhDr. Hanuš Hemola (l. 209)

Institutional membership in national organizations and associations

Organizace, spolek

Oblast spolupráce

Kontaktní osoba

Česká společnost pro výzkum 18. století (ČSVOS) 
(národní součást společnosti ISECS)
hudební prameny na území ČR Mgr.Zuzana Petrášková (l. 129,255)
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR spolupráce knihoven, vzdělávání, prosazování zájmů knihoven, jejich pracovníků i uživatelů

PhDr. Vít Richter (l. 338)

SČKN - Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Association of Czech Booksellers and Publishers
svaz reprezentující české nakladatele a knihkupce
Association representing Czech Publishers and Booksellers

PhDr. Milena Ředinová
(281 013 570, fax:55/333)

SDRUK - Sdružení knihoven ČR spolupráce knihoven, vzdělávání

Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

Sdružení pro českou národní bibliografii spolupráce na tvorbě české národní bibliografie Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)
Asociace muzeí a galerií AMG Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

Personal membership of NL specialists in international committees, institutions, editorial boards, etc.

Mezinárodní organizace Pracovní skupina/komise Členství z NK
UNESCO Memory of the World Sub-Committee on Technology Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
Vědecká rada Národní knihovny Lotyšska, Riga Vědecká rada Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
EBSCO Publishing EBSCO
European Academic Advisory Board
PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Národná komisia pre služby Poradní orgán ředitele SNK pro otázky knihovnických a informačních služeb PhDr. Hanuš Hemola (l. 209)
Rada uživatelů e-infrastruktury CESNET Document Delivery and Resource Sharing Section Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
Sep 02, 2013
Facebook Twitter Google+ RSS